Chính sách thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán khi giao hàng (COD/ Cash On Delivery):

  • Nếu Quý khách không quen hoặc e ngại với các hình thức thanh toán trực tuyến thì đây là cách thanh toán dễ dàng và  phổ biến nhất.
  • Khi đặt hàng, trong phần Phương Thức Thanh Toán, Quý khách chọn phương thức "Thanh toán khi giao hàng (COD)" (người mua chịu phí COD - phí thu hộ do bưu điện thu).
  • Sau khi nhận được đơn hàng, SIMBA sẽ liên lạc xác nhận đơn hàng với Quý khách qua điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông tương đương, tiến hành đóng gói đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.

Chuyển khoản qua ngân hàng:

  • Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản được chúng tôi cung cấp trong lựa chọn Phương Thức Thanh Toán "Chuyển khoản qua ngân hàng" hoặc số tài khoản được ghi trong email xác nhận đơn hàng.
  • Quy trình thực hiện: Sau khi nhận được đơn hàng và thanh toán, SIMBA sẽ liên lạc xác nhận đơn hàng với Quý khách qua điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông tương đương, tiến hành đóng gói đơn hàng và giao hàng trong thời gian sớm nhất.