203308356 Đồ Chơi Trực Thăng DICKIE TOYS Helicopter